Van & Voor de Wijk

Wij geloven in een wijk waarin alle kinderen kunnen profiteren van ondersteuning bij onderwijs wanneer dit nodig is. Hieraan willen wij graag bijdragen. Kinderen met ouders voor wie het financieel niet haalbaar is, bieden we daarom tóch de mogelijkheid bij ons onderzoek en begeleiding te volgen.

Wij willen graag dat deze kinderen kosteloos bij ons terecht kunnen. Dit financieren we door zelf tegen half tarief te werken. Een sessie van 50 minuten kost dan € 27,50. Ouders wiens kinderen reeds van onze diensten gebruik maken, kunnen ervoor kiezen elke maand 27,50 euro extra over te maken en daarmee één les te betalen. Zo zorgen we er samen voor dat alle kinderen met leerproblemen de kans krijgen meer uit hun schoolcarrière te halen.

Het doel is dat uiteindelijk 10% van de hulp die wij bieden, op deze manier gefinancierd wordt.

Rik en Rijn

Hoe werkt het?

Ouders kunnen hun kind aanmelden, als zij denken dat het in aanmerking komt voor deze actie. School kan eventueel ook een rol spelen in het signaleren van kinderen die in aanmerking komen. Ouders en scholen die meer willen weten over de precieze voorwaarden kunnen natuurlijk contact opnemen.

Remedial teaching kan voor een maximale periode van 6 maanden op deze manier gefinancierd worden. Het kan zijn dat er sprake is van een wachtlijst, afhankelijk van de hoeveelheid financiering die beschikbaar is.

De financiering is voor de helft voor onze rekening en voor de andere helft voor de wijk. Als u besluit dat u elke maand 27,50 extra wilt betalen wordt dit op een aparte rekening gestort. Zodra er genoeg budget beschikbaar is waarmee wij een half jaar remedial teaching kunnen garanderen, wordt het eerste kind op de wachtlijst uitgenodigd.

Rik en Rijn