Testmateriaal te huur

WISC-V

De WISC-V is de opvolger van de WISC-III. Deze intelligentietest brengt de intelligentie volgens het CHC-model in kaart. Er worden verschillende aspecten van de intelligentie, zowel verbaal- als nonverbaal, in kaart gebracht. De test is geschikt voor jongeren van 6 tot en met 16 jaar

Kosten €150,-
(inclusief benodigde scoreformulieren)

SON-R 6-40

De SON-R 6-40 is een niet-verbale intelligentietest, geschikt voor kinderen en volwassenen tussen de 6 en 40 jaar. Het gebruik van gesproken of geschreven taal is bij de afname niet nodig.

De test is met name geschikt voor het vaststellen van de intelligentie bij personen die beperkt zijn in hun verbale communicatie zoals doven en slechthorenden en personen met taal- en spraakstoornissen. Ook voor personen die weinig Nederlands spreken, voor autistische personen en voor kinderen met ontwikkelingsachterstanden is deze test bij uitstek geschikt. De test is relatief ongevoelig voor cultuurverschillen, hoewel hier uiteraard altijd aandacht voor moet blijven bij interpretatie van de resultaten.

Kosten €150,-
(inclusief benodigde scoreformulieren)

Informatie m.b.t. verhuur:

  • Het testmateriaal dient opgehaald in en teruggebracht te worden naar Rotterdam.
  • De uitleentermijn is een week.
  • Bij aanvang van de huurperiode wordt door de huurder een borg van €500,- voldaan. Deze wordt - als het materiaal in orde wordt teruggebracht - teruggestort aan de huurder.
  • Bij later retourneren dan afgesproken wordt per dag €50,- in rekening gebracht, deze wordt verrekend met de borg.
  • Indien mogelijk, kan de huurtermijn uiteraard ook in overleg verlengd worden a.d.h.v. een dagprijs van € 30,-.
  • Testmateriaal wordt uitsluitend uitgeleend aan personen die aantoonbaar beschikken over een psychodiagnostische bevoegdheid.

Voor meer informatie: neem contact op met Rikkert Iwema: info@dovdw.nl of 06-14366540.