Remedial teaching Rotterdam

De Onderwijspraktijk van de Wijk biedt Remedial Teaching in Rotterdam. Remedial teaching (RT) is begeleiding die is afgestemd op de onderwijsbehoeften van uw kind.

In Rotterdam bieden wij voor kinderen op de basisschool remedial teaching voor de vakken technisch lezen, begrijpend lezen, spelling en rekenen. Ook voor middelbare schoolkinderen bieden wij ondersteuning op maat. Wij maken gebruik van erkende remediërende methodes. Naast hiaten bij specifieke vakken die aangepakt moeten worden, kan er ook behoefte zijn aan ondersteuning bij de taakaanpak. Denk hierbij aan kinderen met ADHD, werkgeheugenproblematiek of een disharmonisch intelligentieprofiel. Deze kinderen hebben vaak moeite hun schoolwerk te structureren en zelfstandig te werken.

Ons doel met remedial teaching is dat de leerling wel tot het zelfstandig maken van opdrachten kan komen. Dit gaat stapsgewijs door het kind aan de hand te nemen en door de opdracht heen te leiden. We laten op onze onderwijspraktijk in Rotterdam expliciet zien welke aanpak bij een bepaalde taak hoort. Dit wordt eerst voorgedaan, daarna doen we het samen en tot slot probeert de leerling de opdracht zelfstandig te maken. Zo leert het kind vaste aanpakstrategieën die door veel oefenen geautomatiseerd kunnen worden. Een remedial teachingtraject ziet er in principe uit zoals hieronder beschreven. Natuurlijk kan dit per kind verschillen; onderzoek is niet altijd nodig. Soms hebben we genoeg aan de informatie die al beschikbaar is. Voor een optimaal resultaat is het belangrijk dat alle betrokkenen (school, ouders, begeleider) regelmatig contact hebben. Dit kan per mail of telefoon en gebeurt vanzelfsprekend alleen met toestemming van ouders.

Het remedial teaching traject

Het remedial teaching traject bestaat uit een aantal stappen. Door het traject op onderstaande manier te doorlopen, boeken wij maximale resultaten voor uw kind.

1. Intakegesprek

Een traject in Rotterdam begint altijd met een intakegesprek. Hierin wordt aan de hand van uw verhaal en aangeleverde informatie besproken wat wij voor u of uw kind kunnen betekenen. Soms kunnen wij u in dit gesprek al adviseren en bent u voldoende geholpen. In dat geval factureren wij eenmalig €60,-. Soms zal besloten worden dat uw kind belang heeft bij onderzoek en/of remedial teaching bij ons. Neem contact op om een afspraak te maken.

2. Onderzoek

In het intakegesprek in Rotterdam wordt besproken wat voor uw kind het beste is qua remedial teaching. Vaak zal dit een vorm van begeleiding, voorafgegaan door onderzoek, zijn. Op de pagina onderzoek ziet u een overzicht van alle mogelijkheden.

3. Handelingsplan

Wij werken handelingsgericht, wat betekent dat uit het onderzoek een aantal concrete onderwijsbehoeften van uw kind naar voren zal komen. Op basis hiervan worden de lessen vormgegeven. Dit wordt vastgelegd in een handelingsplan alvorens de remedial teaching in Rotterdam van start gaat. Het onderzoeksverslag met handelingsplan wordt met u nabesproken.

4. Begeleiding

De begeleiding in Rotterdam bestaat meestal uit één sessie van 60 minuten per week en wordt altijd één-op- één gegeven. Er wordt (in overleg) huiswerk meegegeven. Het is niet de bedoeling dat er thuis veel tijd wordt besteed aan huiswerk, maar het is wel belangrijk dat de in de les geoefende stof actief gehouden wordt. Hiervoor is drie keer per week 15 minuten herhalen vaak voldoende. De laatste 5 minuten van de les worden besteed aan overdracht naar de ouders. Zo weet u hoe u thuis het best met uw kind kan oefenen.

5. Evaluatie

Na een van tevoren afgesproken periode (meestal drie maanden) wordt de voortgang geëvalueerd. Hiertoe wordt een aantal toetsen afgenomen in de les. Op basis van de resultaten wordt het handelingsplan indien nodig aangepast. Het verslag van evaluatie krijgt u thuisgestuurd. Bij vragen over het verslag zijn wij natuurlijk altijd bereid dit toe te lichten.

6. Aanpassen plan en voortzetting begeleiding

Op basis van de resultaten wordt het remedial teaching handelingsplan en de inhoud van de begeleiding indien nodig aangepast.

Adviesgesprek remedial teaching

Graag vertellen wij in een persoonlijk gesprek meer over onze aanpak en het remedial teaching traject. Kom eens langs bij onze praktijk in Rotterdam voor een ontspannen gesprek. Stuur een mail naar info@dovdw.nl of bel ons op 06 14366540 en bespreek de mogelijkheden.