Missie en visie

Leren gaat met vallen en opstaan en dat is helemaal niet erg. Het is zelfs belangrijk dat kinderen ervaren dat leren niet altijd vanzelf gaat. Het is echter ook belangrijk dat dit de positieve leerervaringen niet overschaduwt. Als dat gebeurt kunnen kinderen vastlopen op school en dit kan grote gevolgen hebben voor het welzijn van het kind.

School maakt immers een groot deel uit van de belevingswereld van een kind en, hoewel een kind veel meer is dan zijn of haar schoolprestaties, hebben deze vaak een grote invloed op het zelfbeeld. Als kinderen het gevoel krijgen dat ze onvoldoende presteren kan dit leiden tot een negatieve spiraal van minder geloof in eigen kunnen, wat kan leiden tot minder motivatie om te leren, wat weer leidt tot mindere prestaties.

De Onderwijspraktijk van de Wijk ziet het als haar belangrijkste taak deze negatieve spiraal om te keren zodat het kind een gelukkige schooltijd kan hebben en zich op alle mogelijke manieren kan ontplooien. Dit doen we door begeleiding die afgestemd is op de individuele onderwijsbehoeften. Zo kan uw kind op school weer succeservaringen beleven en wordt het vertrouwen in eigen kunnen en het plezier op school vergroot.

Wij geloven in een wijk waarin alle kinderen kunnen profiteren van ondersteuning bij onderwijs wanneer dit nodig is. Hieraan willen wij graag bijdragen. Kinderen met ouders voor wie het financieel niet haalbaar is, bieden we daarom tóch de mogelijkheid bij ons onderzoek en begeleiding te volgen. Zie voor verdere informatie hierover ons project Van en Voor de Wijk

Niet alleen kinderen, maar ook ouders hebben soms behoefte aan hulp. Of dit nou advies over de onderwijssituatie van uw kind is, een duiding van de schoolresultaten en het leerlingvolgsysteem of een second opinion naar aanleiding van eerder onderzoek. Wij denken graag met u mee.

Om kinderen zo goed mogelijk te helpen, werken wij graag samen met scholen. Communicatie met alle betrokkenen is noodzakelijk voor een optimaal resultaat. Wij kunnen ook remedial teaching arrangementen op school bieden en vanaf 2018 hopen wij ook vergoede dyslexiezorg te kunnen bieden.