Informatie voor scholen

De ketenzorg dyslexie voorziet in 4 zorgniveaus. Scholen moeten de eerste drie zorgniveaus kunnen bieden. De onderwijspraktijk van de Wijk biedt arrangementen waarin zorgniveau 3 aangeboden wordt aan individuele leerlingen of kleine groepen. Daarnaast hopen wij vanaf 2018 ook zorgniveau 4 - de vergoede dyslexiebehandeling - aan te kunnen bieden.

Verder zijn wij ook van harte bereid om remedial teaching arrangementen voor andere vakken op scholen te verzorgen. Voor meer informatie zijn wij graag bereid naar school te komen voor een oriƫnterend gesprek.