Informatie voor ouders

Een begeleidingstraject ziet er als volgt uit. Natuurlijk kan dit per kind verschillen. Onderzoek is niet altijd nodig, soms hebben we genoeg aan de informatie die al beschikbaar is.Voor een optimaal resultaat is het belangrijk dat alle betrokkenen (school, ouders, begeleider) regelmatig contact hebben. Dit kan per mail of telefoon en gebeurt vanzelfsprekend alleen met toestemming van ouders.

Werkwijze

1. Intakegesprek

Een traject begint altijd met een intakegesprek. Hierin wordt aan de hand van uw verhaal en aangeleverde informatie besproken wat wij voor u of uw kind kunnen betekenen. Soms kunnen wij u in dit gesprek al adviseren en bent u voldoende geholpen. Soms zal besloten worden dat uw kind belang heeft bij onderzoek en/of remedial teaching bij ons. Een intakegesprek is altijd vrijblijvend. Neem contact op om een afspraak te maken.

2. Onderzoek

In het intakegesprek wordt besproken wat voor uw kind het beste is. Vaak zal dit een vorm van begeleiding, voorafgegaan door onderzoek, zijn. Op de pagina onderzoek ziet u een overzicht van alle mogelijkheden.

3. Handelingsplan

Wij werken handelingsgericht, wat betekent dat uit het onderzoek een aantal concrete onderwijsbehoeften van uw kind naar voren zal komen. Op basis hiervan worden de lessen vormgegeven. Dit wordt vastgelegd in een handelingsplan. Het onderzoeksverslag met handelingsplan wordt met u nabesproken.

4. Begeleiding

De begeleiding bestaat meestal uit één sessie van 50 minuten per week en wordt altijd één-op- één gegeven. Er wordt (in overleg) huiswerk meegegeven. Het is niet de bedoeling dat er thuis veel tijd wordt besteed aan huiswerk, maar het is wel belangrijk dat de in de les geoefende stof actief gehouden wordt. Hiervoor is drie keer per week 15 minuten herhalen vaak voldoende. De laatste 5 minuten van de les worden besteed aan overdracht naar de ouders. Zo weet u hoe u thuis het best met uw kind kan oefenen.

5. Evaluatie

Na een van tevoren afgesproken periode (meestal drie maanden) wordt de voortgang geëvalueerd. Hiertoe wordt een aantal toetsen afgenomen in de les. Op basis van de resultaten wordt het handelingsplan indien nodig aangepast. Het verslag van evaluatie krijgt u thuisgestuurd. Bij vragen over het verslag zijn wij natuurlijk altijd bereid dit toe te lichten.

6. Aanpassen plan en voortzetting begeleiding

Op basis van de resultaten wordt het handelingsplan en de inhoud van de begeleiding indien nodig aangepast.