De onderwijspraktijk van de wijk

Onderzoek en Remedial Teaching Rotterdam – DOVDW

De Onderwijspraktijk Van De Wijk is gevestigd op de Oostzeedijk 90 in Kralingen, Rotterdam.

Voor wie?

Wij bieden te Rotterdam hulp aan kinderen met leerproblemen en aan ouders die vragen hebben over de schoolse ontwikkeling van hun kind. Leerproblemen kunnen leerstoornissen zijn zoals dyslexie en dyscalculie, maar leerproblemen kunnen ook ontstaan door andere oorzaken: het intelligentieprofiel speelt natuurlijk een belangrijke rol bij het leren, maar ook eventuele problemen in de ontwikkeling van het kind of problemen in de omgeving hebben gevolgen voor het functioneren op school. Ook kan het zijn dat een kind een bepaald vak gewoon wat moeilijker vindt en daarbij extra ondersteuning kan gebruiken.

Onze oplossingen: onderzoek en remedial teaching

Om uit te zoeken welke factoren een rol spelen bij de leerontwikkeling van uw kind, kunnen wij verschillende onderzoeken uitvoeren in onze praktijk te Rotterdam. Hierbij kunt u denken aan een intelligentieonderzoek, dyslexieonderzoek of didactisch onderzoek. Ook kunnen wij in kaart brengen of concentratieproblemen of faalangst een rol spelen bij de leerresultaten van uw kind. Om uw kind te helpen tot betere leerprestaties te komen, bieden wij remedial teaching. Remedial teaching is hulp op maat, gebaseerd op de onderwijsbehoeften van uw kind. Het doel van remedial teaching is, naast het verbeteren van de schoolresultaten, dat kinderen met plezier en vertrouwen in eigen kunnen naar school gaan. Voor kinderen met dyslexie maken wij gebruik van de erkende behandelmethode voor dyslexie F&L.

Motivatie en zelfvertrouwen

Leren gaat met vallen en opstaan en dat is helemaal niet erg. Het is zelfs belangrijk dat kinderen ervaren dat leren niet altijd vanzelf gaat. Zo leert het kind omgaan met tegenslagen. Het is echter ook belangrijk dat dit de positieve leerervaringen niet overschaduwt. Als dat gebeurt kunnen kinderen vastlopen op school en dit kan grote gevolgen hebben voor het zelfvertrouwen van het kind. Vaak lopen kinderen door negatieve leerervaringen vast. Er ontstaat een neerwaartse spiraal van negatieve leerervaringen, verminderd zelfbeeld, verminderde motivatie, waardoor de resultaten minder worden. Door middel van remedial teaching willen wij een kind zo ondersteunen dat deze negatieve spiraal omgedraaid kan worden: we richten ons op succeservaringen, met als doel een realistisch zelfbeeld en positieve motivatie. Het is belangrijk dat een kind het idee heeft dat inzet loont. Uiteindelijk zal dit leiden tot intrinsieke motivatie en tot de resultaten die passen bij de mogelijkheden van een kind.

Persoonlijke aanpak in Rotterdam

Onze praktijk in Rotterdam kenmerkt zich door kleinschaligheid, flexibiliteit en een persoonlijke aanpak. Wij kijken verder dan alleen schoolresultaten, het belangrijkste is dat het kind vertrouwen in eigen kunnen opbouwt, zodat het zich optimaal kan ontwikkelen. Door goede begeleiding op maat willen wij ervoor zorgen dat elk kind succeservaringen opdoet en met plezier naar school kan gaan. Om de remedial teaching in Rotterdam zo goed mogelijk af te stemmen, start een traject altijd met een intakegesprek en vaak met didactisch of psychodiagnostisch onderzoek. Zo brengen we de onderwijsbehoeften van een kind in kaart en kunnen we zorg bieden die bij het kind aansluit.

Ons aanbod

Remedial teaching

Onderzoek

Dyslexiezorg