Dyslexiezorg

Wat is dyslexie?

Dyslexie is een hardnekkig probleem met technisch lezen en spellen. In de hersenen zijn verschillen gevonden tussen mensen met en zonder dyslexie. Het fonemisch bewustzijn van dyslectische mensen is vaak minder goed ontwikkeld waardoor klanken en letters minder makkelijk aan elkaar gekoppeld worden. Hierdoor wordt de koppeling tussen gesproken en geschreven woord ook minder goed geautomatiseerd. Het kost dus meer moeite om geschreven woorden te herkennen (lezen) en te bedenken hoe een gesproken woord geschreven moet worden (spelling).

Mensen met dyslexie kunnen vaak met veel oefening wel leren lezen, maar het lezen gaat meestal niet zo vanzelf als bij mensen zonder dyslexie. Daarom hebben zij ook meer moeite met het inhoudelijk verwerken van tekst. Dat maakt dyslexie een hele vervelende handicap, met naast de moeilijkheden met informatieverwerking soms ook frustratie, faalangst of een laag zelfbeeld als gevolg. Bij de Onderwijspraktijk van de Wijk in Rotterdam werken wij graag aan het verbeteren van het zelfbeeld van uw kind.

Tussen de 7% en 10% van de mensen heeft dyslexie, daarvan heeft een kleinere groep (zo’n 3,5% van de bevolking) ernstige enkelvoudige dyslexie. Deze laatste groep komt in aanmerking voor vergoede dyslexiezorg.

Kenmerken van dyslexie

  • Als u één of meer van de volgende kenmerken van dyslexie bij uw kind herkent, is het verstandig om verder advies in te winnen bij onze leerpraktijk in Rotterdam.
  • Spellend lezen (bij jonge kinderen)
  • Radend lezen (bij oudere kinderen)
  • Opvallende spellingfouten, bijvoorbeeld verwisselen van /eu/, /ui/ en /uu/.
  • Niet goed kunnen onthouden van versjes en moeite met rijmen (bij kleuters).
  • Moeite met onthouden van rijtjes (bijvoorbeeld dagen van de week, maanden van het jaar).
  • Moeite met het uit de hoofd leren van de tafels.
  • Dyslexie komt voor in de familie.

Dyslexiezorg bij de Onderwijspraktijk van de Wijk

Dyslexie kan worden vastgesteld door middel van een dyslexieonderzoek door een van onze specialisten uit Rotterdam. Zie onderzoek voor meer informatie. Bij een vermoeden van ernstige enkelvoudige dyslexie wordt een dyslexieonderzoek vergoed door de gemeente. School dient dan een volledig dossier aan te leveren waarin dit vermoeden wordt onderbouwd. Als uit het onderzoek komt dat er inderdaad sprake is van ernstige enkelvoudige dyslexie wordt ook de dyslexiebehandeling vergoed door de gemeente. Ook als er geen sprake is van ernstige enkelvoudige dyslexie, kan er wel degelijk sprake zijn van dyslexie. Ook dan is het advies een dyslexiebehandeling te volgen. Deze dient dan wel zelf gefinancierd te worden.

Wij hebben veel ervaring met de diagnostiek en behandeling van dyslexie. Vanaf 2018 hopen wij de vergoede dyslexiezorg aan te kunnen bieden als onderdeel van de services van onze leerpraktijk in Rotterdam.