Algemene voorwaaarden

  • Wij hanteren een abonnementstructuur. Dit betekent dat u een abonnement afsluit voor één of meer lessen per week, met een maand opzegtermijn. Per maand krijgt u een factuur voor het aantal sessies dat uw kind gevolgd heeft. Het bedrag kan door vakanties en verschillende lengtes van de maand variëren.
  • Uw kind wordt elke week verwacht. Dat betekent dat niet gevolgde lessen gewoon in rekening worden gebracht. Als u 24 uur van tevoren afmeldt, kan er wel een inhaalles gepland worden. De praktijk is een aantal vakantieweken per jaar dicht. Dit staat hier aangegeven.
  • Facturen worden in de laatste week van de maand per mail opgestuurd. Na twee weken volgt een eerste herinnering. Als uw betaling na een maand nog niet op onze rekening staat volgt een nieuwe herinnering waarbij 15 euro bij de factuur wordt opgeteld om de administratiekosten te dekken.